Hakkımızda | Üyelerimiz | İlişkilerimiz | MESS Üyeliği | İletişim |
Ana Sayfa | Site Haritası | English
 

 


 

 

YENİ HABERLER
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz Ayı İstatistikleri
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz Ayı İs...
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır
23 Temmuz 2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2014/6506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Gü...
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır
17 Temmuz 2014 tarih ve 29063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2014/6574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı,...
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliği Yürürlüğe Girdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan "Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'nin 22 Temmuz 2014 tar...
Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)
Yüksek Planlama Kurulunca; Milli Eğitim Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 425429 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 1463 say...
Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Kayıtlı Olmanın Zorunlu Hale Gelmesi
Kamu İhale Kurumu'ndan alınan 1 Temmuz 2014 tarihli yazıda 7 Haziran 2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında d...
GÖRÜŞLERİMİZ
İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin SGK verileri yayımlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin 2011 yılı istatistikleri yayımlandı. Sonuçlar yaklaşık 11 milyon çalışana ilişkin verileri
2013'te AB gündemi
AB çok zor bir yılı geride bıraktı. Euronun geleceğine ilişkin tartışmalarla geçen 2012'nin son günlerinde, özellikle Yunanistan merkezli senaryolarda bir dipten dönüş
Avrupa Komisyonu'nun Sanayi Politikası Bildirisi ve Rekabet Gücü Raporu
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Sanayi ve Girişimcilikten sorumlu komiseri Antoni Tajani 10 Ekim 2012 günü Brüksel'de Komisyon'un
Artan kredi notu, artan beklentiler
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülkeler listesine aldı, piyasalarda beklentiler arttı. Peki, Türkiye'yi neler bekliyor?

YENİ YAYINLARIMIZ
 
 
 
 
 
 
 
 


   

 

 

© MESS, 2014 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.