Hakkımızda | Üyelerimiz | İlişkilerimiz | MESS Üyeliği | İletişim |
Ana Sayfa | Site Haritası | English
Buradasınız : Ana Sayfa > Haberler > MESS Haberleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Hızlı ve Yenilikçi Çözümlere İhtiyaç Duyuluyor5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı 1-3 Kasım 2008 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Bölgesel Konferans’ın temel konularını risk değerlendirmesi ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri oluşturdu.
 
TİSK ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik Bölgesel Konferans’ın açılış konuşmalarından birini yaptı. Ülkemizin 2011 yılında 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ni gerçekleştirecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kudatgobilik, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yetkilileri ve uzmanları bir araya getiren bu organizasyonun ülkemize uluslararası alanda prestij sağlayacağını söyledi.
 
Önleme odaklı yapı: Güvenlik kültürü
 
Kudatgobilik konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtiyaç duyulan hızlı ve yenilikçi çözümlerin işletme odaklı iki mekanizma ile hayata geçirildiğini belirtti. Risk değerlendirmesi ve yönetim sistemlerinin birbirlerini tamamladığını söyleyen Kudatgobilik, işletme odaklı bu iki mekanizmanın sürekli değişim halindeki çalışma ortamlarının daha sağlıklı ve güvenli bir hale getirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.
 
İş sağlığı ve güvenliğinde yaptırım ve tazmin gibi tepkisel yöntemlerin öneminin azaldığını ve güvenlik kültürüne yönelik faaliyetlerde artış görüldüğünü belirten Kudatgobilik şunları dile getirdi: “Güvenlik kültürü, önleme odaklı bir yapı içinde işletmelerin iş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda uğradıkları kayıpların en aza indirilmesini sağlarken, verimlilik artışı ve düşük maliyetler gibi ekonomik kazanımları da beraberinde getirmektedir.
 
Yeni eğilimler yönetim sistemlerinin önemini artıyor
 
İş sağlığı ve güvenliği alanında her işletmenin kendine özgü niteliklerini dikkate alan bir mevzuat veya rehber hazırlamanın mümkün olmadığı tüm ilgililer tarafından kabul edilen bir gerçektir. Tüm üretim süreçlerini kapsayan ayrıntılı kurallar konulmasının zorluğu karşısında, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının genel ve soyut kurallardan oluşturulması eğilimi ağırlık kazanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu eğilim de, yönetim sistemlerinin önemini artırmaktadır.
 
Önleme kültürü çerçevesinde oluşturulan hedef odaklı yönetim sistemleri;
  • Mevzuata tam uygunluk sağlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliğindeki sorumluluk ve görevlerin tam olarak belirlenmesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında katılımın artması,
  • Sağlık ve güvenlik alanında sürekli gelişim sağlanması
imkanı yaratmaktadır.”
 
Konuşmasında yönetim sistemlerinin sağladığı yararların çok çeşitli olduğunu belirten Kudatgobilik, bunun öncelikle iş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltarak doğrudan fayda sağladığını ifade etti. Bu faydalar hakkında bilgi veren Kudatgobilik, başarılı yönetim sistemleri ile mevzuatın gereklerinin yerine getirildiğini, işçilerin katılımı ile çalışanın işyerine bağlılığının arttığını, işletmelerin itibarlarının arttığını, verimlilik artışının yaratıldığını, yeni ortaya çıkan koşullara en az maliyetle uyum sağlandığını söyledi.
 
Kudatgobilik konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin belkemiğini risk değerlendirmesinin oluşturduğunu söyledi ve şunlara değindi: “Risk değerlendirmesi alanında, İş Kanunu uyarınca çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve diğer bazı yönetmeliklerde, işverenler için risk değerlendirmesi yükümlülüğü öngörülmüş bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, tüm diğer yönetmeliklerdeki risk değerlendirmesi hükümlerinin ayrıntılarını düzenlemekte olup, diğer hükümlerin uygulanması için ön koşul teşkil etmektedir. Ancak söz konusu Yönetmelik, Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edilmiştir. Bu bağlamda işverenler için risk değerlendirmesinin ne şekilde yapılacağına ilişkin hukuki bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde 2006 yılı Aralık ayından beri hazırlıkları sürdürülen ve AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2008 Yılı Ulusal Programı Taslağı’nda 2008 yılı dördüncü çeyreğinde yasalaşması öngörülen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı’nda risk değerlendirmesi yükümlülüğüne yer verilmiştir.”
 
Bilindiği üzere, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı tarafından her yıl belirli bir konuda kampanya düzenlenmektedir. Bu kampanyanın 2008 yılı için konusu risk değerlendirmesidir ve kampanya çerçevesinde İyi Uygulama Örnekleri Yarışması düzenlenecektir. Ülkemiz adına ilk kez katılımın olacağı bu yarışmanın ülkemiz elemeleri Bakanlık tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda risk değerlendirmesi yarışmasında, uluslararası yarışmaya katılacak iyi uygulamaların yanı sıra, ulusal düzeyde iyi uygulama örnekleri de seçildi.
 
Elemelere MESS üyelerinin başarısı damga vurdu
 
Risk değerlendirmesi ekseninde iş kazalarının azaltılması için pratik çözümlerin arandığı, konu ile ilgili başarılı örneklerin belirlenmesi için düzenlenen yarışmaya MESS üyelerinin başarısı damga vurdu. Bu yarışma kapsamında; üyelerimiz İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. tekrarlanan iş, Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. tezgah bazında risk değerlendirmesi ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. risk değerlendirmesiyle işin yeniden düzenlenmesi (kesiklerin azaltılması) konulu uygulama örnekleri ile ödüle layık görüldü.
 
MESS İşveren Gazetesi Kasım 2008 sayısı
© MESS, 2014 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.