Denetleme Kurulu

  • Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU
    Denetleme Kurulu Başkanı
  • Adnan ÖZTÜRK
    Denetleme Kurulu Başkan Vekili
  • Nurer YÜKSEL
    Denetleme Kurulu Üyesi