Hakkımızda | Üyelerimiz | İlişkilerimiz | MESS Üyeliği | İletişim |
Ana Sayfa | Site Haritası | English
Meslek Standartları

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Ulusal Meslek Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak belirlenmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Ulusal Meslek Standardı hazırlanmasına karar verilen mesleklerin ilişkili olduğu iş kolunda faaliyet gösteren ve gerekli şartları yerine getiren kurum ve kuruluşları Ulusal Meslek Standardı hazırlama konusunda yetkilendirmektedir.

Ulusal Meslek Standartlarının Özellikleri

Ulusal Meslek Standartları şekli ve içerik yönünden, uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca onaylanan meslek standardı formatına uygun olarak hazırlanmaktadır. Ulusal Meslek Standartlarının mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir. Buna göre hazırlanmış ve hazırlanmakta olan Ulusal Meslek Standartları aşağıdaki temel nitelikleri taşımaktadır.

  • İş analizine dayanır.
  • Hazırlama sürecinde ilgili sosyal tarafların etkin katılımı esastır.
  • Mesleki yeterlilik seviyelerini yansıtır.
  • Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini içerir.
  • Açık ve anlaşılır şekilde yazılır.
  • Hayat boyu öğrenme ilkesine uygundur.
  • Ayrımcılık unsurları içermez.

Ulusal Meslek Standartları ve MESS

Otomotiv ve metal sektörlerinde meslek standartlarını hazırlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Sendikamız, MYK ile imzalanan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.

Hazırlamakta olduğumuz Ulusal Meslek Standartları ile çalışanlarımızın yetkinliklerinin belgelenmesi konusunda önemli katkılar sağlanacak, hayatboyu öğrenme felsefesi teşvik edilerek kişisel ve sektörel gelişim desteklenecektir. Türkiye’deki çalışanların niteliklerinin artırılmasında önemli rol oynayacak olan Ulusal Meslek Standartları hazırlama projesi ile Türk sanayisinin rekabet gücünün yükselmesi ve Türkiye’nin AB uyum süreci hızlandırılacaktır.

Resmi Gazetede Yayımlanan Otomotiv Sektörü Meslek Standartları

Makina Bakımcı Seviye 5

Makina Bakımcı Seviye 4

Makina Bakımcı Seviye 3

Motor Test Teknisyeni Seviye 5

Motor Test Teknisyeni Seviye 4

Otomotiv Boyacısı Seviye 4

Otomotiv Boyacısı Seviye 3

Otomotiv Montajcısı Seviye 4

Otomotiv Montajcısı Seviye 3

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Seviye 5

Otomotiv Kaynakçısı Seviye 4

Otomotiv Kaynakçısı Seviye 3

Kalibrasyoncu Seviye 5

Kalibrasyoncu  Seviye 4

Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

Otomotiv Kaportacısı Seviye 4

Otomotiv Kaportacısı Seviye 3

Otomotiv Prototipçisi Seviye 5

Otomotiv Prototipçisi Seviye 4

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4

Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5

Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 4

Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 5

Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı Seviye 5

Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4

Otomotiv Ön Düzen ve Balanscısı Seviye 3

Otomotiv Elektrikçisi Seviye 4

Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye 4

Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi Seviye 4

Resmi Gazetede Yayımlanan Metal Sektörü Meslek Standartları

Endüstriyel Fırın İşçisi Seviye 4

Endüstriyel Fırın İşçisi Seviye 3

Haddeci Seviye 4

Haddeci Seviye 3

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi Seviye 3

İzabeci Seviye 5

İzabeci Seviye 4

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviye 4

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviye 3

Tahribatlı Muayeneci Seviye 5

Metal İşleri Seri Üretim Tezgah İşçisi Seviye 3

Taşlama Tezgah İşçisi Seviye 4

Taşlama Tezgah İşçisi Seviye 3

Metal Doğramacı Seviye 4

Matkap Tezgah İşçisi Seviye 4

Kokil (Kalıcı) Döküm Kalıpçısı Seviye 4

Bozulabilir Döküm Kalıpçısı Seviye 4

Tesviyeci Seviye 3 

Tesviyeci Seviye 4

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Seviye 4

İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 3

Kalite Kontrolcü Seviye 3

Kalite Kontrolcü Seviye 4

Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü Seviye 5

Ambarcı Seviye 3

© MESS, 2014 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.