International Relations

MESS represents its member companies and metal and electronic sector in the following national organizations and committees:

Uluslararası Çalışma ve İstihdam İlişkileri Birliği (ILERA)
CEEMET Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi İşverenleri Konseyi
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE)
ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
IOE Uluslararası İşverenler Örgütü
BIAC OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi
Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi
BUSINESSMED Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği
UBCCE Karadeniz ve Hazar Denizi İşletmeleri Birliği Konfederasyonu