SİGORTA PRİMİNE TABİ KAZANCIN

 

                              01.01.2021-

                             31.12.2021

SGK'YA TABİ KAZANCIN ALT SINIRI ASGARİ ÜCRETİN OTUZDA BİRİDİR VE ÜST SINIR GÜNLÜK KAZANÇ ALT SINIRININ 7,5 KATIDIR.

ALT SINIRI

3.577,50 TL

ÜST SINIRI

26.831,40 TL