SİGORTA PRİMİNE TABİ KAZANCIN

 

                              01.01.2018-

                             31.12.2018

SSK'YA TABİ KAZANCIN ALT SINIRI ASGARİ ÜCRETİN OTUZDA BİRİDİR VE ÜST SINIR GÜNLÜK KAZANÇ ALT SINIRININ 6,5 KATIDIR.

ALT SINIRI

2.029,50 TL

ÜST SINIRI

15.221,40 TL

Dönemler İtibariyle Sigorta Primine Tabi Kazancın Aylık Alt ve Üst Sınırları