Hakkımızda | Üyelerimiz | İlişkilerimiz | MESS Üyeliği | İletişim |
Ana Sayfa | Site Haritası | English
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Bölüm Müdürü : Altan ÇETİNKAL

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda, insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyarak sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkân verecek yaklaşımların temel strateji olarak benimsenmesi gerekliliği inancıyla hizmet veren İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü;
 
·Üyelerinin işyerlerinde iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi amacı ile çalışmalar yapar.

·Üye işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının yasa ve tüzüklere uygun olarak oluşumunda ve kazaları önleyecek çağdaş organizasyonların kurulmasına yardımcı olur.

·Üye işyerleri yöneticilerini, iş güvenliğinin teknik ve yasal sorunlarının çözümü konusunda bilgilendirir.

·İş Sağlığı ve Güvenliği'nin genel ve teknik konularında her kademe yönetici ve çalışanlara kurs, seminer, konferans düzenler, yayınlar hazırlar.
·İşyeri cihaz ve donanımlarında yapılacak periyodik kontrol ve fenni muayenelerin yasa ve tekniğe uygun olmasını sağlayan form, rapor, belge ve protokoller hazırlar.

·Üye işyerlerinde meydana gelen iş kazalarını inceler, değerlendirir, idari ve adli tahkikatlarda müşavirlik görevlerinde bulunur.

·Avrupa Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi İşverenleri Konseyi (CEEMET)'nin , İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu üyesidir. Bu grup, metal sanayinde sağlık ve güvenlik ile ilgili gelişmeler ve standartlar çerçevesinde işbirliği amacıyla çalışmalar yapar.

·İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik eğitim çalışmalarında yabancı kaynaklı görsel malzemeleri (video film ve CD) kullanır.

·Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri'ni inceler ve bilgi aktarır.

·İş sağlığı ve güvenliğine yönelik uluslararası verilerden yararlanarak araştırmalar yapar. Avrupa ülkelerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik istatistiksel sonuçları değerlendirir. Konu ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip eder ve üyelerini bilgilendirir.

·"
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" ve "Çevre Günü" ile ilgili etkinlikler düzenler.

·İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistiki çalışmaları düzenli olarak yaparak her yıl "MESS Üyelerinde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri" kitabını yayınlar.

·Metal ve elektronik sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre sorunlarına çözüm aramak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu'nun çalışmalarını yürütür.
© MESS, 2015 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.