MESS-Türk Metal Ortak Eğitim Projesi

“Işıklı Bir Gelecek”

Günümüzde ülkeler rekabet edebilmek için, değişen teknolojiye ve sanayinin gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikli işgücüne gereksinim duymaktadırlar. Bilgi çağını yakalamak, mesleki ve teknik nitelikleri yüksek işgücüne sahip olmakla mümkündür. Mesleki ve teknik eğitim, rekabetin her alanda ön plana çıktığı günümüzde ülkelerin endüstriyel ve ekonomik gelişmesine ivme kazandırması nedeniyle özel bir öneme sahiptir.
 

Endüstri ilişkileri sistemi içerisinde işçi ve işveren sendikalarına eğitim konusunda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu doğrultuda yaşam boyu eğitim felsefesiyle, MESS ve Türk Metal Sendikası bir ilke imza atarak 11 Nisan 2000 tarihinde “Ortak Eğitim Projesi”ni hayata geçirmiştir. Ortak Eğitim Projesi çerçevesinde çalışanların kişisel ve mesleki alanda sürekli gelişmeleri sağlanarak, çağın gerektirdiği bilgi ve kişisel donanıma sahip kişiler olmalarına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. “Ortak Eğitim Projesi” MESS üyelerinde çalışan 160.000 kişiyi eğitmeyi amaçlayan bir projedir.
 

MESS Eğitim Vakfı tarafından yürütülen ve ışıklı bir gelecek ilkesiyle hayata geçirilen “Ortak Eğitim Projesi”kapsamındaki eğitimlerin konu başlıkları şöyledir:

  • Kurumsal Bağlılık
  • Stresle Başa Çıkma ve Empatik İletişim
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İş Hukuku
  • Sendikal İlişkileri
     

Eğitimler MESS Eğitim Vakfı uzmanları ve ülkenin önde gelen akademisyenleri tarafından verilmektedir. Güncel ve çağdaş bilgiler ışığında devam eden proje kapsamında 2014 sonu itibariyle 70 binin üzerinde çalışana eğitim verilmiştir.​