Haberler

Eylül Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Ağustos Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Temmuz Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Haziran Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Mayıs Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı
Devamı
Nisan Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Devreye Alındı
Devamı
MESS Genel Katılımlı Eğitim Programı’na Şubat ve Mart aylarında devam edi...
Devamı
Mart Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
METAD Projesi “Eşitiz Güçlüyüz” Sloganıyla İlerliyor
Devamı
Şubat Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı
Devamı
Ocak Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde de...
Devamı
MESS’in Teklifiyle Uzlaşma Sağlandı
Devamı
Mess, Uzlaşma için Ücret Artışı Teklifini Yeniledi
Devamı
Aralık Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Kasım Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’nin en kapsamlı araştırması yayı...
Devamı
MESS, iş sağlığı ve güvenliğinde hayata geçen fikirleri ödüllendirdi
Devamı
Ekim Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
MESS Mesleki Eğitim Bursunun kapsamı genişledi, tutarı artırıldı
Devamı
Metal Sektöründe Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı
Devamı
Eylül Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Ağustos Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Temmuz Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
MESLEK LİSELİLER İÇİN GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ
Devamı
Haziran Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Mayıs Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
Devamı
MESS İSG Komisyonu Toplantısı Düzenlendi
Devamı
Nisan Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Endüstri 4.0’ın Türkiye ekonomisine etkisi, Üretimin Geleceği Zirvesi’nde...
Devamı
Mart Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
MESS Üretimin Geleceği Zirvesi
Devamı
Şubat Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
2015 Yılı SGK İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikler
Devamı
Ocak Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
TİSK Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Devamı
Kasım Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
MESS iş sağlığı ve güvenliğinde hayata geçen ‘altın’ değerinde fikirleri...
Devamı
Ekim Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
6736 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İli...
Devamı
MESS’TEN KARŞILIKSIZ EĞİTİM BURSU
Devamı
Eylül Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmes...
Devamı
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Devamı
Yaz Saati Uygulamasının Yıl Boyu Sürdürülmesine İlişkin Bakanlar Kurulu K...
Devamı
Ağustos Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
İş kazaları 2015’te yüzde 11 azaldı
Devamı
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yö...
Devamı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yayımlandı
Devamı
Uluslararası İşgücü Kanunu yayımlandı
Devamı
Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti H...
Devamı
Temmuz Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında...
Devamı
Altın Bedelleri ve KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi ...
Devamı
Kuruma Verilmesi Gereken Belgelerin Ertelenmesine İlişkin SGK Duyurusu
Devamı
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetme...
Devamı
Olağanüstü Hal konulu Genelge ve Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kur...
Devamı
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde...
Devamı
Türkiye’nin geleceği için çalışmayı sürdüreceğiz
Devamı
Haziran Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
MESS ve MEB Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı!
Devamı
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ...
Devamı
Altın Eldiven ve Altın Öneri İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Yarışma...
Devamı
MESS Bursu Mesleki Eğitime Destek Veriyor
Devamı
Mayıs Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yö...
Devamı
İş Teftiş Uygulamaları Semineri Düzenlendi
Devamı
Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin SGK Duyurusu
Devamı
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Ara...
Devamı
İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
Devamı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE KATKI MESS’E ÖDÜL GETİRDİ
Devamı
Nisan Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene ...
Devamı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
Devamı
MESS Olağan 45. Genel Kurulu yapıldı
Devamı
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapl...
Devamı
2016-2019 Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yayım...
Devamı
Mart Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Duru...
Devamı
Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu Tebliği (2016/1)
Devamı
51 İlde Uygulanan İlave 6 Puanlık İndirimde Aranan 10 ve Üzerinde Sigorta...
Devamı
27 Mart’ta Saatler İleri Alınacak
Devamı
Bursiyerlere İlişkin Duyuru SGK Duyurusu
Devamı
Şubat Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değ...
Devamı
Türkiye İş Kurumu Tarafından Yürürlüğe Konulan İşbaşı Eğitim Programları ...
Devamı
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında...
Devamı
İşveren Teşvikinin Uygulama Esaslarına İlişkin 2016-4 Sayılı Genelge
Devamı
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...
Devamı
6663 sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler
Devamı
Asgari Ücret Desteği İle İlgili Duyuru
Devamı
Ocak Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 ...
Devamı
4447 Sayılı Kanun’un Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteğ...
Devamı
MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli Çalışanlar İçin Sigorta Primi Teşviki 5 Yı...
Devamı
Aralık Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Yeni ve Genç İstihdamında Sigorta Teşviki Süresi 2020'ye Uzatıldı
Devamı
Kasım Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Konulu SGK Genelgesi
Devamı
İlkyardım Yönetmeliği
Devamı
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğ...
Devamı
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında...
Devamı
ECBOHS Projesi Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri Düz...
Devamı
AB Uygulamaları Perspektifinde İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalış...
Devamı
İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı
Ekim Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığ...
Devamı
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğ...
Devamı
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay Kararı
Devamı
Ücretsiz İzinli Sigortalının Sağlık Yardımları Hakkında Genelge Yayımland...
Devamı
5510-4/1A Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvu...
Devamı
Geçici Koruma Yönetmeliği
Devamı
Anayasa Mahkemesi’nin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun...
Devamı
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Devamı
İSKİF 2014 İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı
Devamı
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetm...
Devamı
6552 Sayılı Kanuna İlişkin Dava ve İcra Takibi Uygulamaları Konulu 2014/3...
Devamı
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişki...
Devamı
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Devamı
Ülkemize Çalışmaya Gelen Sigortalılar Yönünden Muafiyet Süresi ile İlgili...
Devamı
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına ...
Devamı
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ...
Devamı
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğ...
Devamı
2014-32 sayılı Genelge Yayımlandı
Devamı
Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı
Devamı
6552 sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İli...
Devamı
2014/26 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler
Devamı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde D...
Devamı
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015 ...
Devamı
Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan ...
Devamı
Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılan Dönemlerin E-Bildirge Ekranında G...
Devamı
İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 4 Ulusal Meslek Standardı Revize Edildi...
Devamı
Saatler 29 Mart’ta İleri Alınacak
Devamı
Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli Hakkında SGK Duyurusu
Devamı
Prim ve Diğer Tüm Alacakların Tahsilat İşlemlerinin 7 Nisan 2015 Tarihine...
Devamı
Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri ile Aylık Prim ve Hizme...
Devamı
İki Yeni Ulusal Yeterliliğimiz Kabul Edildi
Devamı
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Da...
Devamı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname...
Devamı
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında...
Devamı
40 Meslek İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma Zorunluluğu Getirildi
Devamı
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelikte...
Devamı
Yetkili İşçi Sendikasının Üyelik Değişikliklerini İşverene Bildirme Yüküm...
Devamı
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığ...
Devamı
Prim ve Diğer Ödemelerin Süre Uzatımına İlişkin SGK Duyurusu
Devamı
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın...
Devamı
İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2015 ...
Devamı
İlkyardım Yönetmeliği
Devamı
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
Devamı
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin ...
Devamı
Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamında Çalışan Sigortalılarla İlgili Yapıla...
Devamı
Prim Tahsilat İşlemlerinin 6 Ekim'e Uzatılması Hakkında SGK Duyurusu
Devamı
Türkiye Cumhuriyeti Terör Saldırıları ile Sarsılamayacak Temelde Kuvvetli...
Devamı
Bildirim ve Tahsilat İşlemlerinin 16 Ekim'e Uzatılması Hakkında SGK Duyur...
Devamı
Eylül Ayı Enflasyon Değerleri Açıklandı
Devamı