İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’nin en kapsamlı araştırması yayınlandı

Araştırma özeti için tıklayınız.

İş kazaları son 15 yılda yüzde 40 azaldı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) araştırmasına göre, iş kazalarında gerileme eğilimi devam ediyor. Kazalı çalışan oranında son 15 yıllık periyottaki azalma yüzde 40’ı, kaza sıklık oranındaki düşüş ise yüzde 39’u buldu. 2016’da ise kaza sıklık oranı 0,45 puan gerileyerek 18,68 oldu. Kazaların yüzde 17,7’si güvensiz haller, yüzde 82,3’ü güvensiz hareketler nedeniyle yaşandı.  Güvensiz hareketlerin yüzde 68’ini dikkatsiz çalışma, yüzde 10’unu kişisel koruyucu kullanmama oluşturdu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle her yıl üyeleri arasında gerçekleştirdiği İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri araştırmasının 2016 sonuçlarını yayınladı. Özel sektörde bu alanda yapılan en kapsamlı araştırma olarak nitelenen rapor, iş kazalarındaki azalma eğiliminin devam ettiğini gösterdi. 

Araştırmaya 17 ilden toplam 146 işyeri katıldı. Araştırmanın kapsamı 2015 yılına göre 21.750 kişi artışla 142.933 çalışana yükseldi.  Kapsamın genişlemesiyle birlikte iş kazası geçiren çalışan sayısı 679 kişi artmış görünürken, 2015 yılında yüzde 4 olan kazalı çalışan oranı 2016’da 5.531 kişi ile yüzde 3,9’a geriledi. Böylece kazalı çalışan oranı son üç yılda yüzde 13 azaldı. Kazalı çalışan oranında son 15 yıllık periyottaki azalma yüzde 40’ı, kaza sıklık oranındaki azalma ise yüzde 39’u buldu.

Kaza sıklık oranı son üç yılda yüzde 17 geriledi

İş sağlığı ve güvenliği istatistiklerinin temel göstergelerinden olan Kaza Sıklık Oranı (KSO) 2015 yılı verilerinde 19,13 tespit edilmişken, 2016’da 18,68’e düştü. Meydana gelen iş kazaları ile çalışılan saatler arasındaki ilişkiyi gösteren KSO son üç yılda yüzde 17 geriledi.

Kaza sıklık oranı yüzde 49,65 ile en çok 250-499 çalışan olan işyerlerinde görüldü. Çalışan sayısının 500 üzerine çıkmasıyla azalan kaza sıklık oranı, 1000 ve üzeri çalışanı istihdam eden işyerlerinde yüzde 11,19 olarak tespit edildi.

Toplam çalışan sayısına göre kazalı çalışan oranına bakıldığında ise mavi yakalı erkeklerin yüzde 5’i, mavi yakalı kadınların yüzde 2’si, beyaz yakalı erkeklerin yüzde 0,6’sı ve beyaz yakalı kadınların yüzde 0,5’inin kazalı olduğu görüldü. 2016’da, beyaz yakalıların kaza geçirenler içindeki payı yüzde 3,2 olurken, mavi yakalıların oranı yüzde 96,8 oldu.  Cinsiyet dağılımına göre kazalılar arasında erkek çalışan oranı yüzde 96, kazalı kadın çalışan oranı yüzde 4 olarak tespit edildi. Kazalıların yüzde 66’sını evliler, yüzde 34’ünü bekarlar oluşturdu. Yaş ve işyerindeki kıdem açısından bakıldığında; kazalı çalışan sayısının yüzde 28’inin 2-4 kıdem yılı aralığında, yüzde 48’inin ise 25-35 yaş aralığında olduğu belirlendi.

En fazla iş kazası Mart ayında

İş kazaları, 563 adetle en fazla Mart ayında meydana geldi. Gün bazında en fazla kaza 974 adetle 2015’te olduğu gibi Salı günleri yaşanırken, saat bazında ise 895 adetle 3’üncü iş saatinde meydana geldi. İş kazalarına neden olan etkenler arasında yüzde 82 ile ‘güvensiz hareketler’ başı çekti. Dikkatsiz çalışma yüzde 68 ile en sık görülen güvensiz hareket olarak tanımlandı. Dikkatsiz çalışma dışında yüzde 10 ile kişisel koruyucuların kullanılmaması kazalara neden olan ikinci etken oldu.