İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince “İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ”e göre 30 Ocak 2016 tarihi itibariyle; Türkiye geneli toplam işçi sayısı 12.663.783, sendikalı işçi sayısı 1.514.053 ve sendikalılaşma oranı ise 11,96’dir. Aynı dönemde işkolumuzdaki toplam işçi sayısı 1.485.906, sendikalı işçi sayısı 250.422 ve sendikalılaşma oranı ise 16,85 olarak belirlenmiştir.

Muhatabımız işçi sendikalarının üye sayılarındaki gelişim şu şekilde olmuştur:

Sendika

Üye

%

TÜRK METAL SENDİKASI

181.838

12,24

ÇELİK-İŞ SENDİKASI

35.282

2,38

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

31.118

2,10