Ücretsiz İzinli Sigortalının Sağlık Yardımları Hakkında Genelge Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından 23.12.2009 tarih ve 2009/155 sayılı Sıfır Gün ve Kazanç Bildirilen Sigortalıların Sağlık Yardımları konulu Genelge yayımlandı. 

Genelge’ye göre, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, “02 Ücretsiz/aylıksız izin” kodu kaydedilmesi ve sıfır gün ve kazanç bildirilmesi durumunda, İş Kanunu’nda belirlenen ücretsiz izin hallerinin belgelenmesi halinde, son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme şartını yerine getiren sigortalılar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir. Kanunda belirlenenler dışındaki nedenlerle ücretsiz izinli olan ve sıfır gün ve kazanç bildirilen sigortalılar ise sağlık yardımlarından yararlanamayacaklardır.

Konfederasyonumuz söz konusu Genelge ile öngörülen ücretsiz izin sürelerinin geçersiz sayılması ve 5510 sayılı Yasa uyarınca sigortalılık niteliğinin yitirilmiş olduğunun kabulü yönündeki Kurum uygulamasının ilgili yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği ve uygulamanın kaldırılması gerektiği yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde girişimlerde bulunmuştur.