2017 Yılı SGK İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikler

 

SGK

 

2016

2017

5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayısı

15.355.158

16.369.073

İş kazası

286.068

359.653

Meslek hastalığı

597

691

İş kazası sonucu ölen sayısı

1.405

1.633

 

Ölümlü iş kazası/100 bin kişide

9,15

9,97

Meslek hastalığı sonucu ölen sayısı

0

0

İş kazası sıklık hızı (1 milyon iş saati)

7,90

9,94

İş kazası ağırlık hızı (saat)

0,53

0,778

 
 
 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız