2020 Yılı SGK İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri

 

2020

5510 Sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayısı

17.358.140

İş kazası

384.262

Meslek hastalığı

908

İş kazası sonucu ölen sayısı

1.231

Ölümlü iş kazası/100 bin kişide

7,09

Meslek hastalığı sonucu ölen sayısı

5

İş kazası sıklık hızı (1 milyon iş saati)

10,85

İş kazası ağırlık hızı (saat)

0,455

 

 

 

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: