Meslek Standartları

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Ulusal Meslek Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak belirlenmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Ulusal Meslek Standardı hazırlanmasına karar verilen mesleklerin ilişkili olduğu iş kolunda faaliyet gösteren ve gerekli şartları yerine getiren kurum ve kuruluşları Ulusal Meslek Standardı hazırlama konusunda yetkilendirmektedir.

Ulusal Meslek Standartlarının Özellikleri

Ulusal Meslek Standartları şekli ve içerik yönünden, uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca onaylanan meslek standardı formatına uygun olarak hazırlanmaktadır. Ulusal Meslek Standartlarının mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir. Buna göre hazırlanmış ve hazırlanmakta olan Ulusal Meslek Standartları aşağıdaki temel nitelikleri taşımaktadır.

Ulusal Meslek Standartları ve MESS

Otomotiv ve metal sektörlerinde meslek standartlarını hazırlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Sendikamız, MYK ile imzalanan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında çalışmalarını yürütmektedir.

Hazırlamakta olduğumuz Ulusal Meslek Standartları ile çalışanlarımızın yetkinliklerinin belgelenmesi konusunda önemli katkılar sağlanacak, hayatboyu öğrenme felsefesi teşvik edilerek kişisel ve sektörel gelişim desteklenecektir. Türkiye’deki çalışanların niteliklerinin artırılmasında önemli rol oynayacak olan Ulusal Meslek Standartları hazırlama projesi ile Türk sanayisinin rekabet gücünün yükselmesi ve Türkiye’nin AB uyum süreci hızlandırılacaktır.

Görüş Bildirim Formu