Ulusal Yeterlilikler

MESS, 16 Kasım 2009 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan “Ulusal Yeterlilik İşbirliği Protokolü” sonucunda, ulusal meslek standartları çalışmalarının ardından otomotiv sektöründe ulusal yeterliliklerin hazırlanması konusunda da yetkilendirildi.

Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) çalışmalarının ikinci temel bileşenini oluşturan yeterlilikler ile; çalışanların hayatboyu öğrenme içerisinde örgün, yaygın ya da alaylı yollardan edindikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanınacağı sürdürülebilir bir yeterlilik sistemi yaratılacaktır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından onaylanan 8’li seviye sistemi benimsenerek tasarlanan UYÇ, farklı ülkeler ve sistemler arasında karşılaştırma yapılarak bağlantılar kurulmasına olanak tanımaktadır.

Görüş Bildirim Formu