AB-İŞKUR

Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde etkin istihdam politikalarının yaratılması, geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla AB-İŞKUR Aktif İşgücü Programları ülkemizde 2003 yılında uygulamaya girmiştir. Bu proje kapsamında, Türkiye’de yaşanan yüksek düzeydeki işsizliğin çözümüne ve çalışanların istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik olarak Yeni Fırsatlar Programı oluşturulmuştur.

Sendikamızın Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) ortaklığıyla, MESS üyesi işyerlerinde istihdam edilen çalışanların istihdam edilebilirliklerini ve verimliliklerini AB perspektifinde geliştirmek amacıyla “MESS İstihdam Edilebilirlikte Yeni Ufuklar” projesini hayata geçirmiştir. Projeye 2005 yılı içerisinde başlanmıştır. Proje faaliyetleriyle yerel düzeyde istihdamın ve çalışanların istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

12 ay süren proje ile işyerlerinin ihtiyaçları doğrultusunda katılımcıların temel yetkinliklerinin; mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa illerinde faaliyet gösteren MESS üyesi işyerlerindeki 223 mavi yakalı çalışanın 15 gün süren pilot eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitimler sonucunda katılımcıların verimliliklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ile hayat boyu istihdam edilebilirlikleri sağlanmıştır.

Eğitimlerin birinci aşamasında, katılımcıların temel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik 5 gün/40 saat süren Beceri Geliştirme Eğitimleri 2005 yılı Mayıs-Temmuz ayları içerisinde Gebze, Çerkezköy ve Bursa’da MEV Uzmanları tarafından verilmiştir. Eğitimlerde; İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim, Verimlilik/Kalite, Bilgi Teknolojileri konuları işlenmiştir.

Eğitimlerin ikinci aşamasında ise, katılımcıların mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik 10 gün/80 saat süren Mesleki Geliştirme Eğitimleri 2005 yılı Eylül-Aralık ayları içerisinde Gebze, İstanbul ve Bursa’da verilmiştir. Eğitimler Kaynakçılık, Endüstriyel Otomasyon, Elektrik-Elektronik ve CNC olmak üzere dört farklı meslek dalında sunulmuştur. Eğitimlere katılanlara, ders kitabı ile İş Sağlığı ve Güvenliği/Acil Durum VCD’si dağıtılmıştır. Eğitimler FESTO ve MEV uzmanları ile birlikte yürütülmüştür.

Proje kapsamında 8-15 Ekim tarihleri arasında Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak 10 kişilik bir ekip ile Almanya’nın Berlin ve Köln şehirlerine yönelik olarak teknik çalışma gezisi düzenlenmiştir. Teknik çalışma gezisi ile eğitim ve istihdam alanında Almanya’daki işyerleri, devlet kurumları ve eğitim kuruluşları ile işyerleri arasında bilgi ve deneyimin karşılıklı transferi sağlanmıştır.

Beceri ve mesleki geliştirme eğitimleri sonucunda 223 çalışanımız sertifika almaya hak kazanmıştır. Eğitimlere katılarak, yapılan sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanan ve AB’de geçerli olan sertifikaları 28 Şubat 2006 tarihinde, İstanbul’da Ceylan Intercontinental’de düzenlenen bir törenle verilmiştir.