Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci Çok Taraflı Projeler “Yenilik Transferi” Projesi

Yenilik Transferi Projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının yeni ülkeler ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir. Bu projeler, programlara katılan ülkelerden en az üç kurum/kuruluşun ortaklığıyla gerçekleştirilmektedir. Projelerin amacı hedef kitle ya da sektör için eğitim araçları geliştirmektir. Bir başka ifade ile Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, bireyin günümüz mesleki eğitim sistem ve uygulamalarının hızla değişen koşullarına uyum sağlaması ve sektörlerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla yenilikçi araçların geliştirilmesini teşvik eden ve bu çalışmalara finansal destek sağlayan bir programdır. 

Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci Çok Taraflı Projeler “Yenilik Transferi” faaliyet alanında Sendikamızın proje teklifi desteklenmeye uygun görülmüştür. Kısa adıyla AVE EXEMPLO olan “Assessment, Visibility and Exploitation of non-formally and informally acquired competences of EXperienced EMPLOyees in Enterprises” başlıklı proje ülkemiz meslek standartları çalışmalarına önemli katkılarda bulunacaktır.

 

Yenilik transferi faaliyet alanı içinde 2 yıl (11.2007-11.2009) süresince devam eden MESS projesi bütçesinin %75’i Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmiştir. Sendikamız koordinatörlüğünde beş farklı ülkeden toplam 8 ortağın yer aldığı proje konsorsiyumunda;

  • F-BB İşyeri Eğitimi Geliştirme Enstitüsü (Almanya),
  • ESTA Eğitim Vakfı (Almanya),
  • SIVECO e-Learning Program Geliştirme Şirketi (Romanya),
  • ASSET Eğitim Teknolojileri Şirketi (Yunanistan),
  • BFZ İleri Eğitim Şirketi (Çek Cumhuriyeti),
  • ESTA Eğitim ve Danışmanlık Şirketi (Türkiye),
  • MESS Eğitim Vakfı (MEV) (Türkiye) yer almıştır.  

Projenin genel amacı; 2000-2006 döneminde “LDV Pilot Projeler“ kapsamında Alman İşyeri Eğitimi Geliştirme Enstitüsü (F-BB) koordinatörlüğünde uygulanmış EXEMPLO başlıklı projenin yenilikçi içerik ve sonuçlarının; ulusal, yerel, bölgesel ve metal ve elektronik sektörü düzeyinde özel mesleki eğitim sistemlerine adapte ve entegre edilmesi yoluyla mesleki eğitim sisteminin kalitesinin artırılmasıdır.

Projenin çıktıları Almanya’dan transfer edilerek adapte edilmiştir. Projede geliştirilen sistem ve metotlar başta ülkemiz olmak üzere Yunanistan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’nde pilot olarak uygulanmıştır. Projenin özel amacı ise; mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim içinde olan çalışanların kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini sağlayacak bilgi, beceri ve kalifikasyonun elde edilmesini ve kullanılmasını desteklemektir. Bununla beraber mesleki eğitim sistem ve uygulamalarında kalite ve yenilikçilikte iyileşmelerin desteklenmesi proje özel amaçları arasında yer almaktadır. Yaygın ve alaylı öğrenmenin onaylanması projenin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışmaları yürütülmüştür. Projenin operasyonel hedefleri ise; yaygın ve alaylı biçimde kazanılan yeterlilikler ve yetkinliklerin tanınmasının sağlanmasıdır. Proje faaliyetleri arasında yeterliliklerin ölçülmesi, dokümantasyonu, iyileştirilmesi, teşvik edilmesi, sertifikasyonu için enstrümanların adapte edilmesi bulunmaktadır.

Proje İnternet Sayfası