M.A.S. ECVET - Otomotiv Sektöründe ECVET ile Hareketlilik Projesi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen LdV Yenilik Transferi Programı kapsamında, MESS Eğitim Vakfı (MEV) liderliğinde ve MESS’in yönetici koordinatörlüğünde yürütülen “M.A.S. ECVET-Mobility in Automotive Sector Through ECVET” “Otomotiv Sektöründe ECVET ile Hareketlilik Projesi”; Avrupa Komisyonu tarafından ödüle layık görülen “Highlight the Compentences (HtC)” başlıklı projenin yenilikçi sonuçlarının Almanya, Türkiye ve İtalya’daki otomotiv sektörüne transferini amaçlıyor.

Türkiye’den Türk Metal Sendikası ile Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, İtalya’dan ARIS ve Almanya’dan DEKRA Akademi’nin ortak olarak yer aldığı proje ile; otomotiv sektöründe istihdam edilen çalışanların öğrenme çıktılarının tanınması, biriktirilmesi ve transferi mümkün olacak.

Halihazırda MEB Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) tarafından yürütülen ve AB’ye uyum süreci kapsamında ülkemize özgü ECVET’i oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Ulusal Kredi Biriktirme ve Transfer Sistemi ile, bireylerin yeterliliklere göre ölçülmüş kazanımlarının tanınması, transfer edilebilmesi ve biriktirilmesi daha kolay hale getirilerek Avrupa genelinde oluşturulan hayat boyu öğrenme bölgesine ülkemizin de dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

 

Projede yer alan Mesleki Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) mesleki eğitim alanında AB içerisinde kullanılan en önemli araçlardan biri ve bir öğrenme alanından diğerine ve/veya bir yeterlilik sisteminden diğerine geçen bireylerin öğrenme çıktılarının (bilgi, beceri ve yetkinlikler) transfer edilmesini ve biriktirilmesini amaçlayan bir araç olarak tanımlanmaktadır.

M.A.S. ECVET Projesi ile otomotiv sektöründe AB ülkelerinde uygulanan kredi transfer sistemlerinin incelenmesi ile yürütülen çalışmalarda model geliştirilecek ve modelin pilot simülasyonu yapılacaktır. Bu kapsamda bireylerin (öğrenicilerin ve çalışanların) örgün, yaygın ve alaylı yolla kazandığı tüm öğrenme çıktılarını bir kredi sistemi içinde biriktirmesi ve elde edilen belgelerle ilgili meslekte yeterlilik kazanması imkânı sağlanacaktır.

Ülkemizin bu alanda entegrasyonu, AB ile uyum sürecinde önemli bir yer tutuyor. M.A.S. ECVET Projesi’yle ECVET sisteminin ülkemizdeki otomotiv sektörüne pilot olarak uygulanması hem ülkemiz için bir model oluşturacak, hem de sektörel katma değer sağlayacak.