MEGEP “AB Sürecinde Mesleki Eğitim ve Öğretimde Diyalog ve İşbirliği” Projesi

Sendikamız tarafından Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında hazırlanan ‘‘AB Sürecinde Mesleki Eğitim ve Öğretimde Diyalog ve İşbirliği’’ projesi ile AB düzeyinde eş kurumlarla işbirlikleri kurmasıyla eğitim ve istihdam alanındaki AB uygulamaları, gelişmeler ve işveren kuruluşlarının rolleri hakkında olan farkındalık düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. Proje ortakları arasında Avrupa, Metal, Mühendislik ve Teknolojiye Dayalı Sanayi İşverenleri Konseyi (CEEMET) yer almıştır.

Proje kapsamında MESS bünyesinde bir eğitim merkezi kurularak eğitim ve istihdam alanında kurumsal kapasite güçlendirilmiş ve CEEMET’e üye İşveren Sendikalarının eğitim ve istihdam alanındaki uzmanlarının katılımıyla “AB Sürecinde Mesleki Eğitimde Yuvarlak Masa Toplantıları” düzenlenmiştir. 21 Şubat 2006 tarihinde MESS Merkez Binası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen birinci toplantıda “AB Sürecinde İnsan Kaynaklarının Yeni Boyutu” konusu ele alınmıştır. MESS üyesi işyerlerinden insan kaynakları yöneticilerinin ve MESS çalışanlarının katıldığı seminerde konuşmacı olarak Alman Metal İşverenleri Sendikası (Gesamtmetall) Eski Genel Sekreteri ve Yönetim Enstitüsü Direktörü Dr. Hans Werner Busch yer almıştır. Dr. Busch, Avrupa sanayi içindeki tecrübelerini bir sunumla katılımcılarla paylaşmıştır.

6 Nisan 2006 tarihinde MESS Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “AB Sürecinde İnsan Kaynaklarının Gelişimi” konulu ikinci toplantı ile mesleki eğitim ve öğretim konusunda MESS üyesi işyerlerinde çalışan uzmanlara Avrupa Birliği’nden gelen konukların bilgi ve tecrübelerinin aktarılması sürdürülmüştür. Toplantıya konuk konuşmacı olarak CEEMET ”ETE” Çalışma Grubu Başkanı ve aynı zamanda Fransız Metal İşverenler Sendikası (UIMM)’nda Eğitim Direktörü olarak görevini sürdüren Henri de Navacelle katılmıştır. Henri de Navacelle UIMM’nin genel yapısı, Fransa’daki sosyal ortakların ilişkileri, eğitim konusundaki atılımların temelinde yatan nedenler ve gelişim sağlamak için yapılan faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir.

MEGEP kapsamında düzenlenen “AB Sürecinde İnsan Kaynaklarının Stratejik Perspektifi” konulu üçüncü toplantı 3 Mayıs 2006 tarihinde MESS Merkez Binası’nda gerçekleştirilmiştir. MESS üyesi işyerlerinden uzmanların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya İtalyan Metal Sanayi İşverenleri Sendikası “Federmeccanica”nın Dış İlişkiler Direktörü Andrea Pieracciani konuşmacı olarak katılmıştır. Konuşmasında İtalyan sanayinin son durumu ve eğitim sistemi hakkında bilgi veren Pieracciani, yaşam boyu eğitimin önemini de vurgulamıştır.

 

Proje kapsamında MESS, AB fonlarından destek alınması konusunda gerekli bilgi ve tecrübenin artırılması için çalışmalarını sürdürmüştür. Çalıştaylara, AB projelerinde 1992 yılından beri görev alan, bu konuda daha önce Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere 11 yeni ve aday AB ülkesinde danışmanlık hizmeti vermiş olan Alberto Bonisoli konuşmacı olarak davet edilmiştir. Bonisoli 8 Mayıs 2006 tarihinde MESS personeline yönelik AB Projeleri ile ilgili eğitim vermiştir.

9-10 Mayıs 2006 tarihlerinde İstanbul MESS Merkez Binada “İşletmeler ve STK’lar için AB Fonları Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. “İşletmeler ve STK’lar için AB Fonları Çalıştayı” 11-12 Mayıs tarihinde MESS İzmir Bölge Temsilciliği Konferans Salonunda ve 29-30 Mayıs tarihlerinde MESS Ankara Bölge Temsilciliği Konferans Salonunda da tekrarlanmıştır.

MESS üyesi işletmelerin yararlanabilecekleri AB fon imkânları ve topluluk programları hakkında bilgi vermek ve AB destekli proje geliştirmenin pratik hususlarını paylaşmak maksadıyla düzenlenen Çalıştaylara üyelerimiz yoğun ilgi göstermiştir. İlgiyle izlenen ikişer günlük toplantılara, MESS üyelerinin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile bazı üniversitelerin öğretim görevlileri de katılmıştır.

 

Proje sonunda işçi ve işveren, eğitim kurumları ile MEB ve İŞKUR temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubunun da yer aldığı tam günlük “AB Sürecinde Mesleki Eğitimde Diyalog” konulu uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. MESS, uluslararası çerçevedeki “AB Sürecinde Mesleki Eğitimde Diyalog” konferansını 15 Haziran 2006’da, İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir.
 

Açış konuşmasını yapan TİSK, MESS ve MEV Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, konferansı AB ülkelerinden eğitim ve istihdam ile ilgili tüm sosyal paydaşların geniş katılımıyla gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. MESS’in eğitim vizyonunun metal ve elektronik sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerinin rekabet edebilirliği ve verimliliğiyle beraber, çalışanların istihdam edilebilirliğini artırmak olduğunu dile getiren Kudatgobilik, MESS’in bu amaçla; eğitim projeleri, eğitici yayınlar ve faaliyetler ile üye işyerlerinde istihdam edilen işgücünün çok yönlü eğitilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunduğunu belirtmiştir.

 

Açış konuşmasına eğitimin tarihçesiyle başlayan Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet ve Yürütme Kurulu Başkanı Bedrettin Dalan ülke olarak tek amacımızın Atatürk’ün başlattığı Rönesansı devam ettiren gençler yetiştirmek olduğunu belirtmiştir. Dalan Yeditepe Üniversitesi’nde Atatürk’ün başlattığı Rönesans ışığında eğitim verdiklerini anlatmıştır.

İŞKUR Genel Müdür Vekili Namık Ata sözlerine; Yoğun küresel rekabetin günümüzde beşeri sermayenin önemini artırdığını belirterek başlamıştır. Rekabette fark yaratmanın ancak yüksek nitelikli işgücü ile sağlanabildiğine işaret eden Ata, bu nedenle mesleki eğitim ve aktif işgücü programlarına daha fazla önem verilmeye başlanıldığını sözlerine eklemiştir. Yaşam boyu istihdam yerine, yaşam boyu eğitimin ön planda olduğunu söyleyen Ata, mesleki eğitim sistemimizin yetersiz olduğunu, sistemin geliştirilmesinin şart olduğunu belirtmiştir.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, MESS’e mesleki eğitimin güçlendirilmesine destek vermesi ve sosyal diyalogu sürekli geliştirmesi nedeniyle teşekkür etmiştir. Balcı, konuşmasında Avrupa Birliği’nin ülkemizde mesleki eğitimi desteklediği programları anlatmıştır. TBMM’ye sevk edilen Ulusal Yeterlilik Kanunu Tasarısı’nın yasalaşmasını beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Balcı, AB’nin bu yasaya destek vereceğini belirtmiştir.

İki panelden meydana gelen “AB Sürecinde Mesleki Eğitimde Diyalog” konferansının, “AB Sürecinde Eğitim” konulu panelinin oturum başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Alpay yapmıştır. Prof. Dr. Alpay ilk sözü Avrupa Eğitim Vakfı Temsilcisi Milena Corradini’ye vermiştir. Corradini sunumunda Avrupa Eğitim Vakfı ile ilgili bilgiler vermiştir. Türkiye’deki genç nüfusu “fırsat penceresi” olarak değerlendiren Corradini Türkiye’deki eğitime yönelik reformların henüz başlangıç seviyesinde olduğunu; mevcut sistemin ise işgücü piyasasının gereksinimlerine cevap veremediğini vurgulamıştır. Daha sonra sözü Ulusal Ajans Başkanı Doç. Dr. Fatih Hasdemir almıştır. Hasdemir uluslararası konferansta yaptığı konuşmada LdV gibi topluluk programları hakkında detaylı bilgiler vermiştir ve MESS’in gerçekleştirdiği projelerin önemine değinmiştir.

CEEMET Genel Sekreteri Uwe Combuechen konferansta CEEMET’i tanıtan ve faaliyetleri hakkında bilgi veren bir sunum yapmıştır. CEEMET hakkında bilgi veren Combuechen, MESS’in CEEMET’in değerli bir üyesi olduğunu ve MESS ile uzun süredir işbirliği yaptıklarını söylemiştir. Combuechen, bu işbirliğinin Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde de önemli olduğunu belirtmiştir.

I. Panelin son konuşmacısı Siemens Akademi Direktörü Prof. Dr. Kaykayoğlu Siemens Akademi ile ilgili bilgi vermiştir. Yaşam boyu eğitim kavramının yanı sıra “Life wide learning” kavramının varlığından söz eden Prof. Dr. Kaykayoğlu; bu kavramın, öğrenmenin değişik şekillerini ifade ettiğini ve bunun AB’de de yeni yeni oluşan bir kavram olduğunu söylemiştir. Prof. Dr. Kaykayoğlu AB ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda da bulunmuştur.

Öğleden sonra gerçekleştirilen “Diyalogda Eğitim” konulu panelin oturum başkanlığını Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Koçel yapmıştır. Yeditepe Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ülkü Dicle, konuşmasında işgücü maliyetlerine değinmiştir. OECD kaynaklı “İmalat Sanayinde Birim İşgücü Maliyeti Endeksi”ne göre, 1994 yılında 112 olan işgücü maliyetinin 2000 yılında 173’e çıktığını anlatan Prof. Dr. Dicle, inanılmaz boyutlarda yükselen işgücü maliyetlerine dur demenin zamanının geldiğini vurgulamıştır.

Türkiye’de düzenlenen bu nitelikteki bir organizasyona katıldığı için teşekkür eden Finlandiya Sanayi İşverenleri Sendikası Danışmanı Timo Puustinen ise konuşmasında Finlandiya’nın demografik yapısını Türkiye ile karşılaştırmıştır. Finlandiya eğitim sistemi hakkında bilgi veren Puustinen eğitim sistemlerinin oldukça iyi olduğunu söylemiştir. Puustinen, Finlandiya ekonomisinin eğitim sistemindeki başarıya çok şey borçlu olduğunu belirtmiştir.

Timo Puustinen’den sonra Türk Metal Sendikası Eğitim Müdürü Mehmet Burçoğlu bir sunum yapmıştır. Burçoğlu, sunumunda endüstri ilişkilerinde bir ilk olan “MESS-Türk Metal Ortak Eğitim Projesi”nin başarılı sonuçlarını aktarmıştır. MESS ile birlikte hayata geçirdikleri projenin büyük bir saygınlığı olduğuna işaret eden Mehmet Burçoğlu, yaklaşık 33 bin mavi yakalı çalışanın Ortak Eğitim Projesi’nden faydalandığını vurgulamıştır. Eğitimlerin, katılımcıların hayatlarına sağladığı faydaları anlatan Burçoğlu; çalışanların işlerine, işverene, endüstri ilişkilerine ve toplumsal olaylara geniş bakış açısı kazandıklarını belirtmiştir. Eğitimini tamamlayan çalışanlardan olumlu geri bildirimler aldığını; bunun “MESS-Türk Metal Ortak Eğitim Projesi”nin başarısını ortaya koyduğunu vurgulamıştır. Mehmet Burçoğlu son olarak, gelişen diyalog ortamının sosyal paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğine dikkat çekmiştir.

BWK-Berlin Eğitim Merkezi GmbH Genel Müdürü Nihat Sorgeç, merkezlerinin hedeflerine dair konuklara bilgi vermiştir. Sorgeç, Türk çocuklarının istihdam edilebilirliklerini artırmayı ve onlara nitelik kazandırmayı hedefleyen projeler hayata geçirdiklerine değinmiştir.

Konferansın son bölümü “Genel Değerlendirme”ye ayrılmıştır. Bu bölümde ilk sözü Araştırmacı, Yazar Dr. Erdal Atabek almıştır. Konuşmasında Türkiye’nin AB üyelik sürecine yönelik açıklamalarda bulunan Dr. Atabek, entegrasyonun her iki taraf için de önemine değinmiştir. Türkiye’de multi-kültürel bir eğitim sistemi kurulması gerektiğini anlatan Dr. Atabek, mevcut eğitim sisteminin mono-kültürel olduğunu ifade etmiştir. Dr. Erdal Atabek, başarılı olabilmek için öncü ve yaratıcı olmanın bir zorunluluk olduğunu anlatmıştır.

Konferansın son konuşmasını Gazeteci Dr. Şeref Oğuz yapmıştır. Uluslararası konferansın genel bir değerlendirmesini yapan Dr. Şeref Oğuz, konusunda uzman konuşmacıların görüşlerine katkıda bulunmuştur. Dinleyiciler tarafından dikkatle takip edilen konuşmasında Dr. Şeref Oğuz, eğitimin kalitesine önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Uluslararası konferansta konuşmacılar, panel sonlarında katılımcıların sorularını yanıtlamışlardır.

Projenin sonunda, bazı AB üyesi ülkelerde uygulanan mesleki ve teknik eğitim sistemlerini kıyaslayarak incelemek, AB’nin Türkiye’ye yönelik fon ve programlarına işletmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını artırmak ve çeşitli kesimlerin eğitim-istihdam ilişkisi içinde ulusal ve uluslararası görüşlerini yansıtmak amacıyla Sendikamızca “AB Sürecinde Mesleki Eğitimde Diyalog” adlı yayın hazırlanmıştır.