MESS-REFA iş Birliği

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile İş Düzenleme, İşletme Organizasyonu ve Geliştirme Birliği(Almanya Refa) arasında 19 mayıs 2004 tarihinde protokol imzalanarak MESS, REFA'nın Türkiye temsilcisi olmuştur.

REFA teknik ve yöntemlerinin eğitim ve danışmanlık yolu ile Türk çalışma hayatına kazandırılmasında MESS tek yetkili kurumdur.

Seminerler sonunda yapılan sınavlarda katılımcıların başarı düzeyleri ölçülerek başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde nitelikli işgücü yaratılmasında önemli marka olarak kabul edilen Almanya REFA'dan imzalanarak gelen sertifikalar başarılı olan katılımcıların adına düzenlenerek verilmektedir.

MESS-REFA eğitim programları Türkiye de üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlara açıktır. REFA eğitimlerinden kurum olarak yararlanılabileceği gibi bireysel olarak da yararlanmak mümkündür. Bu amaçla REFA eğitimleri çeşitli illerde genel katılıma açık olarak düzenlenmekte, ayrıca kurum içi eğitimler şeklinde de verilebilmektedir.