Üyelik Şartları

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’na metal işkolunda faaliyette bulunan işyerlerinin “gerçek” veya “tüzel kişi” olan işverenleri üye olabilir.

Üyelik, “gerçek kişi” işverenin bizzat, “tüzel kişi” işverenin ise yetkililerinin, örneğine uygun üç nüsha üye kayıt fişini doldurup imzalayarak Sendikaya vermeleri ve Yönetim Kurulu’nun kabulü ile kazanılır.

“Gerçek kişi” olan işverenin reşit olması, medeni hakları kullanmaya ehil bulunması, kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olması şarttır.