Sicil - Sayı 37


İncele

 

SİCİL DERGİSİ HAKEMLİ OLARAK YAYIMLANACAK

2006 yılında yayım hayatına başlayan ve hukukçular, akademisyenler, yargı mensupları, üyelerimiz ile çalışma mevzuatının tüm uygulayıcılarına ışık tutarak tartışma platformu yaratan SİCİL dergisinin, Sendikamız Yönetim Kurulu’nca alınan karar gereğince 2014 yılından itibaren altı ayda bir (yılda iki defa) ve hakemli olarak yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, çalışma barışı ve ülkemizin rekabet edebilirliği bakımından son derece önemli olan iş mevzuatındaki düzenlemelerin ve ilgili uygulamaların doğru temellere oturtulması ile mevzuatta yapılması düşünülen değişikliklerin incelenmesi konusunda önemli bir başvuru kaynağı olduğuna inandığımız ve ilk sayısından bu yana yoğun talep ve ilgi gören SİCİL dergisindeki makaleler/karar incelemeleri, en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.